والدین گرامی

به بخش ثبت‌نام الکترونیکی مجتمع آموزشی صالحین خوش‌آمدید.

اگر هنوز در این سایت اطلاعات دانش‌آموز را وارد نکرده و در سال جدید ثبت‌نام نکرده‌اید 🤗؛ از این قسمت 👇👇👇 اقدام فرمایید.

پیش ثبت نام

اگر در سال جدید ثبت‌نام کرده ✍️ و به دنبال نتیجه‌ی مصاحبه یا آزمون هستید؛ و اگر می‌خواهید در صورت «قبولی» برای سال‌تحصیلی جدید، مراحل پرداخت شهریه را طی کنید از این قسمت 👇👇👇 اقدام فرمایید.

مشاهده‌ نتیجه مصاحبه و انجام فرآیند مالی